Google Trends

Google Trends

Google Trends to narzędzie, które pozwala sprawdzić popularność wyszukiwania danego słowa lub frazy w internecie. Pokazuje, jak często dane słowo lub fraza była wyszukiwana na przestrzeni czasu na platformie Google. Możesz użyć Google Trends, aby dowiedzieć się, jak zmieniała się popularność danego słowa lub frazy w ciągu ostatnich kilku lat, lub porównać popularność kilku różnych słów. Google Trends może być przydatne dla osób, które chcą sprawdzić, jakie tematy są aktualnie popularne w internecie lub chcą lepiej zrozumieć, co ludzie wyszukują w internecie. Narzędzie to jest dostępne za darmo i można je używać bez konieczności rejestracji.

Google Trends dla copywriterów

Google Trends może być przydatne dla copywritera, ponieważ pozwala ono sprawdzić popularność danego słowa lub frazy w internecie. Może to być pomocne przy tworzeniu treści, ponieważ pokazuje, jakie tematy są obecnie popularne i interesujące dla użytkowników oraz podczas tworzenia reklam, ponieważ pozwala ono zrozumieć, jakie słowa lub frazy są najczęściej wyszukiwane przez odbiorców i mogą być dobrym wyborem do użycia w reklamie.

Copywriter może użyć Google Trends, aby:

  • Sprawdzić, jak zmieniała się popularność danego słowa lub frazy w ciągu ostatnich lat i dostosować treści do obecnych trendów.
  • Porównać popularność kilku różnych słów lub fraz i wybrać te, które są najbardziej popularne wśród odbiorców.
  • Znaleźć ciekawe tematy, które mogą być interesujące dla odbiorców i stanowić inspirację do tworzenia treści.
  • Określić, jaki język i styl są najbardziej odpowiednie dla danej grupy odbiorców.

Jak zacząć korzystać z Google Trends?

Aby rozpocząć korzystanie z Google Trends, należy wykonać następujące kroki:

  • Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę https://trends.google.com/trends/.
  • W polu "Wpisz wyszukiwane słowa lub temat" wpisz słowo lub frazę, którą chcesz sprawdzić. Możesz również dodać kilka słów lub fraz, oddzielając je przecinkami.
  • Kliknij przycisk lupy lub wciśnij enter. Zostaną wyświetlone wyniki w formie wykresu, który pokazuje popularność słowa lub frazy na przestrzeni czasu.
  • Aby zobaczyć więcej szczegółów, możesz kliknąć przycisk "Szczegóły". Zostaniesz przeniesiony do strony z bardziej szczegółowymi informacjami, takimi jak lista najczęściej wyszukiwanych haseł powiązanych z danym słowem lub frazą oraz lista najczęściej odwiedzanych stron internetowych związanych z tym słowem lub frazą.
  • Możesz również korzystać z opcji filtrowania, aby ograniczyć wyniki do określonego kraju lub regionu, kategorii tematycznej lub daty. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Opcje" i wybierz odpowiednie filtry. Możesz także porównać dwie frazy ze sobą.